Skip to main content

Wat er met de stalsneakers gebeurt…

Zodra de sneakers bij ons aankomen krijgt ieder paar sneakers een uniek verzamelingsnummer, alsook een klein en groot “Galopp-Sneaker”-certificaat. Het kleine certificaat wordt samen met het paar sneakers in een luchtdichte plastic tas verpakt. Deze plastic tassen met de sneakers worden dan weer in grote plastic boxen opgeslagen. Het grote certificaat wordt samen met de beschikbare foto’s en verhalen in een map bewaard. Wij gebruiken dit systeem om zowel de sneakers alsook de bijbehorende verhalen voor een lange periode te kunnen bewaren.

De verzameling kan op zichzelf eigenlijk al als een kunstwerk gezien worden. Onze basisgedachte, het “bewaren van verhalen door sneakers” is eigenlijk compleet geschift en zeer diepzinnig tegelijkertijd! Paarden en mensen komen en gaan – wat blijft is de geschiedenis. En is er eigenlijk iets interessanters dan het vasthouden van deze verhalen, verteld door alledaagse objecten? Daarnaast zijn wij ons er vrij zeker van dat er nergens ter wereld een grotere verzameling dan de onze te vinden is. De collectie, die steeds verder groeit, vormt daarnaast de basis van veel verschillende kunstprojecten. Dit jaar richten wij ons vooral op het „Sneaker-Kontrast 2019“.